Algemene voorwaarden 2017

Maaike Kampert fotografie – Maaike Kampert

De Algemene Voorwaarden van Maaike Kampert Fotorafie gaan direct in, bij het boeken van een fotosessie.

De algemene voorwaarden zijn automatisch akkoord na betaling.

 

 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op

al het beeldmateriaal en alle opdrachten

uitgevoerd door Maaike Kampert Fotografie.

 1. Offerte

Het aanvragen van een offerte of fotosessie is geheel vrijblijvend.

Wanneer er echter een datum gekozen is voor de

fotoreportage, waarmee beide partijen akkoord zijn

gegaan, staat de fotoreportage geboekt.

Dit is bevestigd per mail en/of op papier.

 1. Annulering

Bij een annulering na een overeenkomst, worden de kosten

voor een fotoshoot gerekend, ex de eventuele bijkomende

kosten die gelden voor na de fotoshoot. In geval van ziekte mag er maximaal 24 uur van te voren worden afgemeld. Er word altijd gekeken naar de reden van annuleren. Er dient binnen 14 dagen een nieuwe afspraak te worden gemaakt, welke binnen 3 maanden plaats vindt. In geval van een annulering binnen 48 uur, worden de kosten doorgerekend. Ook in dit geval wordt er gekeken naar de reden van annulering.

 1. Weersomstandigheden

Bij slecht weer, regen, donkere dagen kan de fotoshoot

helaas niet door gaan. Maaike Fotografie fotografeert in bijna alle gevallen buiten op locatie. Er wordt gekeken naar een andere geschikte locatie, of de tijd kan worden verzet. Mocht dit niet lukken, wordt de datum verzet. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.
Houdt dus rekening met schuiven in tijden. Ook is het mogelijk om twee datums vast te zetten, zodat er mogelijkheden zijn om te schuiven met datums.
Mocht er een fotosessie gepland staan om 10:00 maar het regent en om 12:00 niet kan het zijn dat we moeten schuiven, naar in dit geval 12:00.

Golden Hour:

Mocht de voorkeur uitgaan naar een golden hour. Is het mogelijk dat op de dag van de fotosessie geen zon aanwezig is. Er kunnen twee datums worden geboekt voor de golden hour. Schuiven is dan mogelijk.

Bij een golden hour is het mogelijk om te schuiven en te annuleren net zolang tot we een echte golden hour hebben.

Is er toch matig zon aanwezig, mag de shoot altijd door gaan. De beslissing met wel of geen zon ligt bij de klant. Ook met weinig zon maar zacht licht, kunnen er prachtige foto’s gemaakt worden.

Er zijn helaas maar weinig echte zonnige avonden in NL.

 1. Betaling en reservering

De betaling dient na ontvangst van de factuur te worden

voldaan. Bij ontvangt van de betaling is de reservering definitief. Mocht de datum wijzigen blijft de oorspronkelijke factuur en betaaldatum gelden.

 1. resultaat

Mochten jullie niet tevreden zijn over het eindresultaat

van de fotoshoot, dan wordt er samen naar een oplossing

gekeken. Dit dient schriftelijk binnen 8 dagen na ontvangst van de foto’s bekend te worden gemaakt. Wanneer de klacht gegrond is, kan er worden gekeken naar een passende oplossing. Vergoeding voor de opdrachtgever is in geen geval mogelijk.

 1. Schade

De fotograaf is in geen geval verantwoordelijk te houden

en/of aansprakelijk te stellen voor schade aan u zelf of

aan uw eigendommen. Die mogelijk zouden zijn ontstaan

tijdens de fotoshoot. Deelname aan een fotoshoot is geheel op eigen risico. Het is niet mogelijk Maaike Kampert een schadeclaim op te leggen.

 

 1. Ziekte of annulering Fotograaf

In geval van ziekte of annulering door Maaike Kampert word er z.s.m. gekeken naar een andere geschikte datum.

De fotograaf kan in alle gevallen onder de werkzaamheden uit in geval van ziekte of verzuim. Er mag worden gekozen voor een nieuwe datum.

AUTEURSRECHT, MODELLENRECHT EN EIGENDOMSRECHT.

 1. Auteursrecht en industrieel eigendom

Alle intellectuele eigendommen van de door Maaike Kampert

ontworpen/tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen,

tekeningen, foto’s, films e.d. blijven bij Maaike Kampert

berusten. Hier mag in geen enkel geval inbreuk op worden

gemaakt.

Ook ideeën en ontwerpen vallen hieronder.

Mocht er een eigen idee zijn bedacht/ontworpen door Maaike Kampert Fotografie voor een fotosessie en de fotosessie word toch geannuleerd. Mag het idee/schets ontwerp niet bij een collega worden uitgevoerd.

 1. Auteursrecht

Maaike Kampert garandeert dat het geleverde door Maaike

Kampert is ontworpen en dat zij geldt als maker in de zin

van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Auteursrechten zijn niet in de kosten van een ontwerp inbegrepen. De opdrachtgever verklaart geen inbreuk te maken op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden en vrijwaart Maaike Kampert van gevolgen uit oneigenlijk gebruik hiervan.

 1. Naamsvermelding

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Maaike Kampert te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Maaike Kampert Fotografie openbaar te maken of te verveelvoudigen. Op o.a Facebook moet Maaike Kampert Fotografie copyright zichtbaar zijn en/of worden vermeld bij het plaatsen van een foto.

 1. Fotografie

Op alle gemaakte foto’s van Maaike Kampert rust een

auteursrecht. Het is wettelijk gezien niet toegestaan

deze foto’s te publiceren, verveelvoudigen, kopiëren

of te bewerken. Zonder enige toestemming van Maaike

Kampert. In geval van inbreuk, wordt een wettelijk

bepaalde boete gerekend. 2x de kosten van een

fotosessie. Vanaf €299,-

Dit geldt ook voor het insturen van foto’s op social media.

 

 1. Insturen fotowedstrijd

Als klant heb je het recht de foto’s te gebruiken in de privésfeer. Wil jij de foto’s commercieel of zakelijk gebruiken(bijvoorbeeld voor een fotowedstrijd)? Dan dien je voorafgaande en schriftelijke toestemming van Maaike Kampert te vragen en te ontvangen.

 1. Inbreuk

Ieder gebruik van de door de fotografie gemaakt

beelden anders dan beschreven in de algemene

voorwaarden of vooraf schriftelijk overeengekomen

wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht.

Bij inbreuk op het auteursrecht komt de fotografe een

vergoeding toe minstens twee maal de gebruikelijke

vergoeding voor de betreffende vorm van gebruik of

 1. Bestanden

Digitale bestanden in klein formaat (ieder digitaal

bestand van 500×750 pixels (of kleiner) zijn enkel en

alleen bedoeld voor niet commerciële en niet

promotioneel gebruik op internet alleen door de

opdrachtgever zelf, tenzij vooraf schriftelijk anders

overeengekomen is met de fotografe. Deze

bestanden zijn voorzien van de ‘digitale

handtekening’ van de fotografe (de naam en de website

van de fotografe). Onder geen voorwaarden

mogen deze bestanden bewerkt worden. Onder geen

voorwaarden mag deze ‘digitale handtekening’

van de foto verwijderd worden. Bij publicatie dienen

naam en website duidelijk leesbaar te zijn.

Deze bestanden worden meestal verstuurd of gebruikt als preview. Hiervoor zijn deze bedoeld.

 1. social media en reclame doeleinden

Maaike Kampert gebruikt de gemaakte foto’s voor social media en reclame doeleinden.

Mocht je hiermee niet akkoord gaan, dien je dit

schriftelijk aan te geven.

Na de fotosessie wordt er een indien akkoord een preview geplaatst op Instragram of Facebook. Deze preview wordt vooraf niet bekend gemaakt. Dit is een leuke verrassing voor iedere klant. Mocht je dit echt niet willen, graag vooraf aangeven.

Bij bruiloften geldt een leuke preview een dag tot 3 dagen na de bruiloft en na een week een preview blog met alle hoogtepunten van de dag.

 

 1. Stukje extra informatie

Maaike Kampert Fotografie heeft een eigen stijl van fotograferen.

Er worden veel onderwerpen uitgelicht en is er veel

scherpte/diepte aanwezig in de foto’s. Ook worden

bepaalde foto’s omgezet naar zwart-wit. Hiervoor is een

bewuste keus gemaakt. Er worden geen foto’s op verzoek

omgezet naar kleur of zwart-wit. Mocht je een bepaald idee hebben voor de foto’s. Zoals het ophangen van de foto’s in een bepaald interieur. Mag je dit van te voren aangeven. Dan kan ik hiermee rekening houden. Bijvoorbeeld gebruik van kleuren, of een bepaald ontwerp.

Het is niet toegestaan zelf een foto om te zetten naar zwart-wit. Ook filters en kleuraanpassingen zijn niet toegestaan.

Maaike Kampert Fotografie maakt foto’s met een verhaal. De meeste foto’s zijn niet geposeerd, er worden geen standaard staatsieportretten gemaakt. Er hoeft niet altijd in de lens te worden gekeken.

Bij bruiloften zullen wel staatsieportretten worden gemaakt voor de ouders en opa’s en oma’s. Ook ontkomen we er niet aan om soms te poseren. Maar dit wel op een spontane originele manier. Ook bij groepen zal er meer geposeerd worden, dan bij gezinnen.

Alle foto’s die u online ontvangt zijn al bewerkt. Er wordt een selectie online geplaatst in de galerie.

Hieruit mag u een keuze maken. Dit zijn foto’s die met

alle aandacht zijn bewerkt. Deze foto’s zijn zorgvuldig

uitgekozen. Deze selectie kan niet worden gewijzigd.

Soms wordt de nadruk gelegd wordt op het onderwerp, en

kan het voorkomen dat er bewust alleen een onderlijf is

gefotografeerd. Ook is er veel scherpte/diepte aanwezig in foto’s. Daar waar nodig worden foto’s gecorrigeerd, pukkeltjes of vlekjes verwijderd.

 

 1. Leenspullen

Maaike Kampert, maakt gebruik van mooie spullen die

o.a afkomstig zijn van brocante winkels. Deze spullen zijn te leen, hier dient u zeer voorzichtig mee om te gaan!

 

 1. Levertijd

De levertijd voor een fotosessie is +- 2-4 weken.

De digitale foto’s die je binnen het geboekte fotopakket kosteloos ontvangt, zijn hoge resolutie JPEG bestanden

zonder watermerk.

 

Je ontvangt de foto’s maximaal 4 weken na de fotoshoot op een speciaal voor jou aangemaakte foto-website.

Jouw persoonlijk foto-website staat maximaal twee maanden online en dat is tevens de termijn om bestellingen te doen en jouw fotoselectie door te sturen. De aan jouw gepresenteerde foto’s zijn zonder extra kosten volledig bewerkt.

Heb je na twee maanden nog geen keuze gemaakt? Helaas gaat de galerie dan offline. Tegen een vergoeding van €10,- is het mogelijk de galerie nog een maand te verlengen.

Let op: Bestel op tijd en maak je keuzes op tijd bekend per mail.

De foto’s die online staan mogen niet worden gekopieerd.

Het is tevens niet toegestaan foto’s te bewerken d.m.v. een filter die toegepast kan worden via programma’s op mobiele telefoons. Foto’s mogen ook niet worden omgezet naar zwart-wit.

 

 1. Levering

De gekozen digitale bestanden worden per wetransfer of fromsmash naar de klant verzonden.

Let op: Download de bestanden op tijd, de link is maar beperkt beschikbaar. Heb je de foto’s niet op tijd gedownload? Dan kan het zijn dat je de bestanden mis loopt. Niet in alle gevallen is het mogelijk opnieuw bestanden op te sturen.

Bewaar de foto’s op een veilige plek. Na 6 maanden worden de foto’s van mijn schijf verwijderd. De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van de bestanden.

 

 1. weggeven van foto’s aan leveranciers.

Het is niet toegestaan foto’s te ‘geven’ aan leveranciers die voorkomen in een foto. B.v. een winkel van een kledingmerk, of het kledingmerk. Een leverancier van een artikel of vervoersmiddel. De eigenaren van een locatie of winkel. Of een visagiste of kapster. Hebben deze leveranciers interesse in een foto? Je mag altijd mijn naam en gegevens doorgeven. Er worden weleens diensten gedaan door leveranciers voor een foto. Echter zijn de foto’s niet bedoeld voor zakelijke doeleinden.